Prázdninový provoz 2024

Prázdninový provoz 2024

Prázdninový provoz v naší MŠ bude probíhat od 15. 7. – 28. 7. 2024.

Přihlášky k prázdninovému provozu bude možné vyzvedávat v týdnu od 20. 5. 2024 do 24. 5. 2024 v sídlech jednotlivých MŠ (tyto přihlášky bude možno zároveň stáhnout z webových stránek jednotlivých MŠ).

Zpět budou rodiče vyplněné přihlášky odevzdávat do jednotlivých MŠ v týdnu od 27. 5. 2024 do 31. 5. 2024.

Zároveň upozorňujeme na novinku v letošním školním roce: Poslední 2 dny prázdnin, tj. 29. a 30. srpna, budou všechny příbramské mateřské školy uzavřeny z důvodu přípravy nového školního roku.