Co má umět školák

DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

POHYB:
Umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se obléci a uklidit své hračky. Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu…
SAMOSTATNOST:
Už umím být občas bez rodičů. Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla…
JAZYK A ŘEČ:
Už umím správně vyslovovat hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět a povídat si. Napíšu hůlkovým písmem své jméno…
MANIPULACE:
Už umím pracovat se stavebnicemi, kreslit, střihat a malovat. Dovedu správně držet tužku a znám základní geometrické tvary. Vím, kde je vpravo a vlevo…
VNÍMÁNÍ:
Už umím rozeznat barvy, velikosti a tvary věci. Dovedu slabikovat, znám základní dopravní značky a dovedu správně reagovat na zvukové a světelné signály…
MYŠLENÍ:
Už umím počítat na prstech, srovnávám předměty podle počtu, tvaru a velikosti. Dovedu se orientovat a umím řešit jednoduché hádanky a příklady….
PAMĚŤ:
Zapamatuji si, co jsem viděl a slyšel, a dokážu o tom vyprávět. Pamatuji si říkadla a písničky. Dokážu se soustředit na úkoly a dokončit je…
PRAVIDLA:
Už umím pozdravit, poděkovat a omluvit se. Dokážu se dohodnout s kamarádem a podělit se o hračky. Pomáhám mladším dětem.
TVOŘIVOST:
Znám pohádky, písničky a říkadla. Účastním se různých akcí a dovedu říci, co mne zaujalo. Dokážu si hrát na školu, na rodinu, na cestování…
ZNALOSTI:
Už se orientuji ve svém okolí a vím, jak se mám chovat. Poznám řadu věcí, osob, rostlin a zvířat, vím již hodně o svém městě i zemi, naší planetě a vesmíru…