Kroužky

Od října 2023 začínají kroužky pro děti ze třídy Berušek

Hravá školička

(nespadá do povinného předškolního vzdělávání)

čtvrtek – vždy od 13:00 do 13:30 hodin. 

Keramika v Točírně

7 lekcí
pondělí od 12:45 do 13:45 hodin.

Aktivní školička

cvičení v tělocvičně na Waldorfské škole pro všechny děti z Berušek
10 lekcí
S sebou v batohu: pití, cvičební úbor, boty do tělocvičny (ne černá podrážka).