Kroužky

Od října 2023 začínají kroužky pro děti ze třídy Berušek

Hravá školička

(nespadá do povinného předškolního vzdělávání)

čtvrtek – vždy od 12:30 do 14:00 hodin. 

Keramika v točírně

7 lekcí
pondělí od 12:45 do 14 hodin.

Aktivní školička

cvičení v tělocvičně na Waldorfské škole pro všechny děti z Berušek
10 lekcí
S sebou v batohu: pití, cvičební úbor, boty do tělocvičny (ne černá podrážka).

Začínáme 2. října 2023.

Každé pondělí od 8:00 do 8:45 hodin. Odchod z MŠ v 7:45 hodin.