Jídelna

Provozní řád

Výše stravného ve šk. r. 2023/2024:
strávníci 3 – 6 let: 45,- Kč
strávníci: 7 – 10 let: 50,- Kč

Úplata za provoz MŠ (420,- Kč) a stravné se bude platit bezhotovostně – inkasem.

Děti, které jdou domů po obědě, odpolední svačinu nehradí.

V září uhradí rodiče nových dětí zálohu 500,- Kč, která jim bude vrácena po ukončení docházky v MŠ.

Pracovní doba vedoucí stravovny:
Pondělí 11.00 – 14.00 h
Úterý 8.00 – 11.00 h
Středa 11.00 – 14.00 h
Čtvrtek 8.00 – 10.00 h

Ke stažení
Vnitřní řád ŠJ