Poplatky ve šk.r.2022/2023

Poplatky ve šk.r.2022/2023

Ve šk. roce 2022/2023 uhradí rodiče do 15. dne v měsíci.
380,- Kč úplatu na provoz MŠ / celodenní docházka
190,- Kč poměrné snížení částky na základě písemné žádosti.

Za děti, které během šk. roku 2022/2023 dovrší věku 6 let, se příspěvek na provoz neplatí. Totéž platí pro děti s odloženou školní docházkou.