Režim dne

Režim dne

6.30 – 7.45 hod. ranní hrové činnosti
7.45 – 8.30 hod. hry, pohybové chvilky
8.30 – 9.00 hod. WC, hygiena svačina
9.00 – 9.30 hod. hlavní výchovná činnost podle rámcového programu
9.30 -11.30 hod. pobyt venku
11.30 -12.00 hod. hygiena, oběd
12.00 -12.30 hod. hygiena, převlékání na odpočinek, odchod po obědě
12.30 – 14.00 hod. odpočinek, čteme v MŠ
14.00 -14.30 hod. hygiena, odpolední svačina
14.30 – 16.30 hod. odpolední zájmové činnosti

Příchody a odchody dětí v jinou dobu je předem nutné domluvit s
třídní učitelkou.
Po obědě se děti rozcházejí od: 12.10 – 12.30 h. Odpoledne se děti rozcházejí od: 14.15 – 16.30 h.