Se Sokolem do života

Se Sokolem do života

Naše mateřská škola je zapojena do 8. ročníku projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. V rámci tohoto projektu si děti osvojují základní pohybové dovednosti a učí se vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života.